Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Volley Team -82 ry
VOLLEY TEAM -82 ry c/o Johanna Lindström
Sydmontie 369, 21600 PARAINEN

2. Yhteyshenkilö

Marko Ylitolva
info@volleyteam82.fi

3. Rekisterin nimi

Volley Team -82 ry:n tapahtumien ilmoittautumisrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään Volley Team -82 ry:n järjestämien tapahtumien järjestämiseen liittyvissä toimenpiteissä ja tapahtumahistoriikin ylläpidossa.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Joukkueen nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kotikunta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujalta www-lomakkeella tai sähköpostilla.

7. Tietojen vastaanottajat

Tietoa käsittelevät vain Volley Team -82 ry:n johtokunnan jäsenet. Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jotta henkilötietoja voitaisiin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muut palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan lakikäytäntöjä, joissa määritellään EU-lakeja vastaava suojaustaso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Manuaalisia tietoja säilytetään tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimella.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus

 • tietää mitä henkilötietoja organisaatiolla on hänestä
 • tietää miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään
 • pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojen korjaamista
 • pyytää henkilötietojen poistamista
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • siirtää tiedot toiselle organisaatiolle
 • olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi